39

Kurs Całki Nieoznaczone

W moim Kursie w łatwy i przystępny sposób nauczę Cię tego, co potrzebujesz na uczelni.

Nauczam studentów całek nieoznaczonych już od kilkunastu lat. Najpierw na korepetycjach. Często zdarzało się, że dokładnie tą samą całkę tłumaczyłem kilka godzin codziennie (bo akurat wszyscy przerabiali to na Uczelni).

Poznałem bardzo dobrze i "od podszewki" wszystkie problemy i boleści, jakie całki sprawiają studentom. Od najdrobniejszych szczegółów (kiedy pomija się znak całki?) do generalnych trudności (zrozumienie różnicy w obliczaniu całek i pochodnych). Wypróbowałem (na moich uczniach, oczywiście) i wypracowałem skuteczne metody przezwyciężania ich.

Później stworzyłem mój Kurs Video, w którym zawarłem całą - zdobytą na moich własnych matematycznych studiach i na korepetycjach - wiedzę. Do tej pory studenci z całej Polski kupili już prawie 3000 licencji na ten Kurs.

Krystian Karczyński

Kurs Całki Nieoznaczone jest multimedialnym kursem edukacyjnym, podzielonym tematycznie na 7 Lekcji. Pierwsza Lekcja poświęcona jest całkom liczonym bezpośrednio, ostatnia - całkom trygonometrycznym.

Kurs zawiera łącznie około 360 minut nagrań video, na których powoli i od podstaw tłumaczę i pokazuję jak rozwiązywać zadania.

Do nagrań dołączonych jest 70 pytań testowych sprawdzających wiedzę i około 140 wybranych zadań praktycznych.

Pojedyncza Lekcja składa się z:

  • Prezentacji video
  • Zadania domowego (części testowej i zadań)
  • Rozwiązania zadania domowego
  • wzorów i schematów, potrzebnych do Lekcji

W tym Kursie dzielę się wiedzą zgromadzoną przez wiele lat intensywnego nauczania całek studentów różnych uczelni. Dowiesz się z niego, między innymi:

  • dlaczego obliczanie całek jest o wiele trudniejsze od obliczania pochodnych i co można z tym zrobić
  • czego absolutnie NIE robić w całkowaniu przez podstawienie
  • jakie są dwie praktyczne reguły odnośnie oznaczania funkcji w całkowaniu przez części
  • jak każdą całkę wymierną dopasować do dołączonego do Kursu schematu
  • dlaczego dobre nauczenie się całek wymiernych upraszcza bardzo sprawy w dalszej nauce

…i wielu, wielu innych praktycznych, wypróbowanych “sztuczek”, które oprócz solidnej, ponad 6-godzinnej elementarnej porcji wiedzy pozwolą Tobie zadziwić może nawet samego siebie na kolokwium, czy egzaminie z całek nieoznaczonych.

Zrób pierwszy krok na drodze do nauki całek i zakup mój Kurs: